Doprava zdarma od 3000 Kč

Operační program Zaměstnanost

Logo OPZ barevné_1

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme v současné době projekt "Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců JMC Trading s.r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013231" v prioritní ose OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Projekt se zaměřuje na další vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecných IT znalostí, měkkých a manažerských znalostí. Finanční podpora byla poskytnuta z operačního programu Zaměstnanost financovaného Evropskou únií.